Skip to content

Update doorgeven aan IB

Gedurende het jaar is het altijd mogelijk dat er zaken in uw assortiment wijzigen. Deze wijzigingen kunnen het complete assortiment betreffen of een deel hiervan. U kunt hierbij denken aan brutoprijzen, nieuwe artikelen, vervallen artikelen, etc. Zoals u weet zorgen wij ervoor dat deze wijzigingen netjes worden doorgevoerd in de databases van één of meerdere van uw afnemers en op IB.NL. Om er voor te zorgen dat alle gegevens met betrekking tot uw assortiment tijdig worden aangeleverd aan uw afnemer(s) is het verstandig om tijdig bij ons kenbaar te maken dat er iets in uw assortiment gaat wijzigen.

U kunt dit doen door onderstaand updateformulier in te vullen. Op basis hiervan kunnen wij de werkzaamheden die gemoeid zijn met het doorvoeren van deze wijzigingen inplannen.

Hier kunt u denken aan wijzigingen in uw brutoprijzen, advies verkoopprijzen, nieuwe artikelen, vervallen artikelen, etc.
Hier kunt u aangeven per wanneer de wijzigingen van kracht zijn. Hierin kunt u ook per artikel specificeren, bijvoorbeeld: “Brutoprijzen per 1 januari, nieuwe artikelen per direct leverbaar.”
Elke afnemer hanteert een eigen uiterlijke inleverdatum van het aanleveren van de gewijzigde gegevens. Om voor alle afnemers op tijd te zijn dienen de gegevens 6 weken voor ingangsdatum van de mutaties bij IB aangeleverd te zijn.
Dit helpt ons om spam-mails tegen te gaan.

Uw gegevens: